Privacy Statement

 

PRIVACYSTATEMENT 

Teunissen Machines & Gereedschappen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Teunissen Machines & Gereedschappen respecteert de privacy van haar (potentiële) opdrachtgevers, (potentiële) leveranciers, website/webshopbezoekers. Zij vindt een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang. Teunissen Machines & Gereedschappen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

 

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

 

Contactgegevens: 

Teunissen Machines & Gereedschappen B.V. 

Hooge Zijde 10 

5626 DC Eindhoven 

webshop@tmg-eindhoven.nl 

040-2518129

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij verwerken onder andere persoonsgegevens die u als bezoeker van onze website/webshop, appgebruiker en/ of (potentiële) opdrachtgever aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het bezoeken van onze website (ip -adres), via een event, het invullen van een contactformulier (contactgegevens), het opgeven voor een nieuwsbrief indien u nog geen opdrachtgever bent, het versturen van e-mails (naam en e-mailadres), het registreren van een account via de webshop of de app, het inloggen op een account (gebruikersnaam en wachtwoord), het plaatsen van een order en het doen van betalingen aan Teunissen Machines & Gereedschappen (bedrijfsgegevens, contactgegevens, kvk-nummer, btw-nummer en betaalgegevens).

 

Ook verwerken wij persoonsgegevens in relatie met onze leveranciers (bedrijfsgegevens, contactgegevens, kvk-nummer, btw-nummer en betaalgegevens) en persoonsgegevens die in het handelsregister of op openbare zakelijke websites en zakelijke sociale media staan vermeld.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

 

- in contact te kunnen treden; 

- werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren; 

- het sparen van loyaliteitspunten aan te bieden; 

- nieuwsbrieven te versturen; 

- betalingen te verrichten en te ontvangen; 

- om u zo goed mogelijk van dienst te zijn; 

- het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
- het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van Teunissen Machines & Gereedschappen;

- uw websitebezoek te analyseren;
- het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen (waaronder fraudeonderzoek).

 

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Teunissen Machines & Gereedschappen persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

 

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teunissen Machines & Gereedschappen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Teunissen Machines & Gereedschappen hieraan gehouden.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webshop@tmg-eindhoven.nl. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met Frank van Deursen door te bellen naar 040-2518129. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een oplossing te komen. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

 

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Teunissen Machines & Gereedschappen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Wij delen deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

 

Tussen Teunissen Machines & Gereedschappen en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Teunissen Machines & Gereedschappen worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Teunissen Machines & Gereedschappen uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Teunissen Machines & Gereedschappen hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

BEVEILIGING

Teunissen Machines & Gereedschappen draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of hebt u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@Teunissen Machines & Gereedschappen.nl.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd

 

en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Sessiecookies

Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor onze website, webshop en app.

 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

 

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies.

 

Google Analytics

Teunissen Machines & Gereedschappen maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Teunissen Machines & Gereedschappen verzameld.

 

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

 

Teunissen Machines & Gereedschappen heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

- er een verwerkersovereenkomst tussen Teunissen Machines & Gereedschappen en Google is over de Analytics gegevens;

- IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw ip-adres te herleiden zijn;

- de informatie niet met anderen gedeeld wordt;

- er geen profielen  worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

                                                                      

Google Analytics geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de

statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Social media cookies van derden

Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw ip-adres herkennen op het moment dat u bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Deze disclaimer is van toepassing op de door Teunissen Machines & Gereedschappen geëxploiteerde webshop www.tmg-eindhoven.nl en haar website www.tmg-eindhoven.nl.

 

Hoewel aan de inhoud van de webshop en website grote zorg is besteed, aanvaardt Teunissen Machines & Gereedschappen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Teunissen Machines & Gereedschappen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.

 

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website of webshop te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

 

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Teunissen Machines & Gereedschappen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e -mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van tmg-eindhoven.nl en Teunissen Machines & Gereedschappen is verboden. Teunissen Machines & Gereedschappen is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

 

WIJZIGING

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website, webshop en in de app gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 maart 2020.

Privacystatement machines en gereedschappen maart 2020.pdf

 

[CPT Assortment Highlight]

Een greep uit ons assortiment.

Producten waar u wat aan heeft!

Poetsmiddelen

 Bekijk poetsmiddelen

PBM

 Bekijk PBM

Verspaning

 Bekijk verspaning
Bel mij terug
{{error}}